Niet gevonden wat je zocht? Check of je opleidingsnaam is veranderd in Leerbanenmarkt. Bekijk het overzicht!

Procesindustrie

De procesindustrie richt zich op de fabricage van grondstoffen en het maken van producten die consumenten kunnen kopen. Grondstoffen zijn belangrijk voor onze economie. Is een bepaalde grondstof niet in Nederland te verkrijgen? Dan wordt het geïmporteerd. Dit heeft direct invloed op de prijs. In de sector is veel concurrentie en wordt internationalisering steeds belangrijker.

Meer weten over de procesindustrie? Bekijk dit filmpje

Mogelijke beroepen

Procesoperator B

Als procesoperator B werk je in zeer uiteenlopende sectoren binnen de procesindustrie. De context en werksetting kunnen sterk variëren. Je werkt zelfstandig aan een geautomatiseerde procesgang, waarin onderdelen van het productieproces in meer of mindere mate zijn geïntegreerd en verband houden met elkaar. Jij werkt aan zeer uiteenlopende controle- en bedieningsapparatuur, variërend van machines tot een centrale controlekamer. Bij afwijkende omstandigheden onderneem je actie, zodat de continuïteit van het proces is gewaarborgd. Je vertaalt ontstane problemen naar de consequenties voor andere processen. Je kunt omgaan met een grote diversiteit aan processen, apparatuur, grondstoffen en producten. Daarnaast bewaak je de planning en instrueer je medewerkers. Jij handelt proactief en streeft naar kwaliteitsverbetering.

Operator C

Als procesoperator C werk je in zeer uiteenlopende sectoren binnen de procesindustrie. Je bent een specialist die zelfstandig en op flexibele wijze productieprocessen beheerst en eventueel coördineert. Het gaat om zeer uiteenlopende controle- en bedieningsapparatuur. Daarnaast heb je projectmatige taken op het gebied van procesverbetering en productontwikkeling. Je bent alert op mogelijke product- en procesverbeteringen en komt met gefundeerde verbetervoorstellen. Jij overziet het totale productieproces. Je bent verantwoordelijk voor het economisch, (voedsel)veilig en milieuverantwoord verlopen van de werkzaamheden en de productie. Eventueel heb je coördinerende taken op het gebied van productie, kwaliteit en onderhoud. Jij begeleidt teamleden en/of derden, stuurt deze aan en fungeert als vraagbaak bij ontstane problemen.

Mechanisch operator B

Als mechanisch operator B werk je in zeer uiteenlopende sectoren binnen de procesindustrie. Je bent breed inzetbaar in een procesmatige of mechanische productieomgeving en werkt aan meerdere installaties. Jij bent bijvoorbeeld bezig met het uitvoeren van proces- en kwaliteitscontroles, het in- en omstellen van machines naar een ander product en het lokaliseren en verhelpen van complexe storingen. Je bent verantwoordelijk voor het voorkomen van productiestoringen en tijdig ingrijpen in het productieproces, het registreren van onderhoudsaspecten en het beperken van economische schade wegens productiestilstand. Jij doet voorstellen om het productieproces preventief te optimaliseren. Je reageert op signalen uit het proces die de werking van de apparatuur kunnen beïnvloeden. Daarnaast bewaakt jij de planning en heb je een toezichthoudende, instruerende en aansturende rol bij de begeleiding van medewerkers.

Procesoperator A

Als procesoperator A werk je in uiteenlopende sectoren binnen de proces- en maakindustrie. Dit betekent dat de context en de werksetting sterk kunnen variëren. Jij werkt aan een geautomatiseerd proces, waarin onderdelen in meer of mindere mate zijn geïntegreerd en verband houden met elkaar. Jij doorziet de samenhang tussen de verschillende processystemen en de procesvariabelen. Daarnaast heb jij zicht op de relatie tussen het proces en het product en ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden die met (bio- of petro-)chemische en/of fysische veranderingen te maken hebben. Jij kan onder begeleiding omgaan met een grote diversiteit aan processen, apparatuur, grondstoffen en producten en bent daardoor inzetbaar op verschillende plaatsen binnen het productieproces. Je werkt veiligheids-, kwaliteits-, en milieubewust.

Subsidie

Bedrijven kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren en regelingen vanuit het UWV. Daarnaast is er voor de procesindustrie  het Opleidingsfonds Procesindustrie (OVP). Een opleidingsfonds heeft o.a. de volgende doelen: 

  • verbeteren van de leerbanen in bedrijven;
  • betere aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk;
  • ontwikkelen van om-, bij- en nascholing;
  • ontwikkelen van loopbaan- en certificeringstrajecten;
  • verbeteren van arbeidsomstandigheden en veiligheid;
  • bevorderen van arbeidsgezondheid.
lees verder